top of page

Planet A

Because there is no Plan(et) B.

Planet A הינו מיזם סביבתי שנולד בשביל לקדם פתרונות אפס פסולת וכלכלה מעגלית בישראל ולאפשר חיים קלים ללא דברים חד פעמיים. החזון שלנו הוא לבטל את הצורך הנוצר מסיבות נוחות בצריכת מוצרים חד פעמיים על ידי פתרונות רב פעמיים במודלים שונים של שירותים.
 

אנחנו מאמינים שעל מנת לצאת מהמלכודת של תרבות הצריכה והחד-פעמי, ישנו צורך בפתרונות נוחים ומתאימים לקצב החיים שנוצר בחברה המודרנית. בזמן שמיחזור לא  מהווה פתרון בר קיימא לפסולת פלסטיק, העולם התפרץ לחיפוש טכנולוגיות של חד פעמי אקולוגי. מחקרים רבים מצביעים על כישלון טוטאלי של המוצרים המתכלים לפתור בעייות סביבתיות. רבים טוענים כי התחליף המתכלה מהווה בעיה אף יותר גדולה מהפלסטיק מדלקים פוסיליים.

 

בלי להתווכח על איזה סוג חד״פ יותר רע, הפתרון הטוב ביותר הוא שימוש במוצרים רב פעמיים. לצערנו, לעיתים קרובות שימוש ברב פעמי דורש השקעת מאמץ וזמן שקצב החיים שלנו כבר איננו מאפשר, דבר שהוביל אותנו להמצאת החד פעמי מלכתחילה.

בדיוק בשביל זה הקמנו את Planet A - כדי לבנות מערכת של פתרונות מסוג product as a service לקטגוריית המוצרים שאחרת היו נצרכים באופן חד פעמי. הדרך לשינוי גדול עוד ארוכה, אבל אפשר כבר להגיד שיש אלטרנטיבה נוחה לחד פעמי. בואו ניקח אחריות על המעשים האישיים שלנו וביחד נשמור על עולם בריא ויפה לעצמנו ולדורות הבאים!

באהבה, Planet A.

bottom of page