עמדת כוסות

מחפשים פתרון לצמצום כוסות חד פעמיות בפסטיבל, כנס, יריד או כל אירוע רב

?משתתפים אחר

 

בדיוק בשביל זה יצרנו שירות של עמדת

?כוסות לאירועים